tirsdag 23. september 2008

Guro Øiestad: Feedback

Feedback er en personlig og varm bok som på en enkel måte viser hvordan vi kan bruke feedback konstruktivt uavhengig av situasjonen vi befinner oss i.

Både privat og på jobb ønsker vi tilbakemeldinger for å bli bekreftet, sett og anerkjent.
Guro Øiestads bok er lettlest og viser hvordan man bevisst kan bruke tilbakemeldinger/feedback i ulike situasjoner. Boken viser blant annet også hvordan positiv feedback kan brukes som løsningsfokusert tilnærming (viser til LØFT metoden). Den kommer også med ni enkle regler for god feedback og forklarer hvordan feedback kan være et verktøy mot mobbing. Enkelt fortalt handler boka om det å bry seg og vise hverandre interesse. Feedback kan også være et nyttig verktøy for selvutvikling og være med å styrke forholdet mennesker imellom. Les en annen anmeldelse her.