mandag 30. november 2009

Martin Møller-Nordbye: Martins verden

Utdrag hentet fra vaskelapp bak på boken:

Martin har mange utfordringer og fikk sin barneautisme-diagnose som 10-åring. Ca. 4 år senere ble han utredet på nytt og fikk diagnosen asperger syndrom. Martin har skrevet små historier om sine opplevelser i møte med skole og annet hjelpeapparat, og han forteller om en vanskelig periode av livet sitt. Han beskriver utfordringer med bytte av skole, dagene på en alternativ skole og møter med assistenter, pedagoger og andre mennesker fra hjelpeapparatet.

Dette er en bok for mange, alle de som samhandler med mennesker med autismediagnose eller psykiske lidelser i skolen, arbeid eller andre sammenhenger. Vi får et godt innblikk i Martins verden og dette er nyttig lærdom som alle kan ta med seg videre.