tirsdag 8. mars 2011

Greta Marie Skau: Gode fagfolk vokser..


Greta Marie Skau henvender seg med denne boka til alle som arbeider i yrker hvor kommunikasjon og samhandling er viktig. Boka er ikke minst relevant for de som har ansvar for profesjonsutvikling og utdanning.

I samspillet med andre er vår personlige kompetanse viktig. Boka tar for seg personlig kompetanse som en sentral del av vår profesjonalitet. Personlig kompetanseutvikling berører våre grunnleggende verdier, holdninger og væremåte og kan være en betydelig utfordring både for den enkelte og for organisasjonene i arbeidslivet.

Personlig kompetanse utvikles i skjæringspunktet mellom fag og person. Det å tilegne seg kompetanse er en evig læreprosess der man gjennom sine handlinger i yrkeslivet og ved å være i interaksjon med mennesker øker sitt personlige repertoar av handlinger.
Personlig kompetanse er en del av et samlet kompetansebegrep. Forfatteren fremhever og utdyper personlig kompetanse som svært betydningsfull. Hun ser på personligkompetanse som en integrert del av profesjonalitet, og peker på hvor sentral den er når man er i samspill med andre mennesker.

Grete Marie Skugs bok er lettlest og kan anbefales.

onsdag 2. mars 2011

Freddy dos Santos: Mitt liv som ganske god fotballspiller


Freddy dos Santos var en liten, tjukk gutt med krøller og lignet overhodet ikke på en fotballspiller. Han var flink til å spise vafler og godteri, men heldigvis enda flinkere til å spille fotball. Fra Teisen i Oslo gikk ferden til Vålerenga, Skeid og Molde før han vendte hjem til Vålerenga igjen.

I boka møter vi personligheter som Kjetil Rekdal, Kjell Inge Røkke, Roberto Carlos, Onde Ove og en hel rekke med- og motspillere. Her går det i et forrykende tempo og vi blir nærmere kjent med Freddy som menneske og fotballspiller. Dette er rett og slett en artig bok om fotball!